Den første onsdag om måneden er der gudstjeneste i Fristedet kl. 10.30
Gudstjenesterne holdes på skift af Jens F. Munksgaard, Kaj Mogensen og Ruth Folmersen